Tuesday, June 10, 2008

ตราชู..ฤาตราชัง

๏ ตราชูเป็นตาชัง ใยตาชั่ง ไม่ตั้งตรง
น่าชังตาชั่งโกง ชั่งบ่เที่ยง เอียงเท่เร่

๏ ชั่งไปตามใบสั่ง ดูน่าชัง ตาชั่งเข
หลักกลปนหลักเก ซ้อนหลักกิน สิ้นหลักเกณฑ์

๏ ตราชังชั่งศัตรู ถือตราชู ไว้ขู่เข็ญ
อธรรมก่อกรรมเวร ตาชั่งกล สิ้นมนต์ขลัง

๏ แม่ปูสอนลูกปู แปรตราชู เป็นตราชัง
ตาดูชูตาชั่ง แต่ใจชัง ชั่งบรรลัย

๏ ตาชั่งต้องชั่งนิ่ง ตาชั่งจริง นิ่งบ่ไหว
ชั่งดีอยู่ที่ใจ ตาชั่งงาม ตามประสงค์

๏ ตราชูผู้ชี้นำ น้อมหลักธรรม ช่วยจรรโลง
ตาชั่งที่ตั้งตรง คือตราชู คู่ปวงชน

วโรทาห์: ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

No comments: