Friday, May 30, 2008

!!! แค้น !!!


๏ ทอดกายลงท่าวทบ
อีกศพแล้วทแกล้วกล้า

๏ ท่วมพื้นพสุธา
มันฆ่าเข่นไปเซ่นผี

๏ 
ต้องตายอีกกี่คน
จะต้องทนอีกกี่ปี

๏ รบกันอีกกี่ที
ถึงศึกนี้จะบันเบา

๏ แค้นนักมันแค้นใจ
คือแค้นไทยมันฆ่าเรา

๏ ศพแล้วอีกศพเล่า
จนกองเท่าภูเขาเถิน

๏ ใจคอหนอทำคน
ให้อับจนหนทางเดิน

๏ แค้นใจมันเหลือเกิน
อีกเมื่อไรจะแค้นจาง ฯ

วโรทาห์: ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

No comments: