Wednesday, August 22, 2007

พลังประชาชน

๏ สร้างพรรคจนยิ่งใหญ่ ไทยรักไทย อันเลื่องชื่อ
สมองและสองมือ ช่วยนำไทย ให้โผผิน
สองตานั้นเบิ่งดาว แต่สองเท้า ยังติดดิน
เขาหรือคือทักษิณ ที่รากหญ้า ยังอาลัย
๏ วันนี้ไม่มีเขา แต่ชาวเรา ไม่ไปไหน
ยังอยู่สู้ต่อไป เพื่อรอวัน มาสานฝัน
สูญสิ้นไทยรักไทย แต่คนไทย ยังรักกัน
จดจ่อคอยรอวัน ได้ฟูมฟัก สร้างพรรคใหม่
๏ พลังประชาชน ที่รวมพล ไทยรักไทย
พลังอันยิ่งใหญ่ ที่เจิดจ้า ท้าแดดฝน
พลังที่ขลังเข้ม มาเติมเต็ม พลังพล
พลังประชาชน พลังรัก สามัคคี
๏ เชิดหน้าขึ้นสู้ต่อ ไม่ทดท้อ ไม่ถอยหนี
ทะยานสู่เสรี ดุจวิหค ที่ผกเหิน
แรงกายแม้อ่อนล้า แต่สองขา ยังก้าวเดิน
หุบเหวหรือแนวเนิน เผชิญหน้า จะฝ่าฟัน
๏ ภูเขาจะขวางหน้า แม้ภูผา จะขวางกั้น
เพียงเรารวมใจกัน จะกี่ด่าน ก็ผ่านไหว
เสรีที่โหยหา คือประชา ธิปไตย
ตัวตนของคนไท ที่ฝังไว้ ในวิญญาณ
๏ ประชารวมพลัง เพื่อหยุดยั้ง เผด็จการ
ปวงชนผู้กล้าหาญ จะร่วมแรง ทุกแห่งหน
ย่างก้าวกันต่อไป เพื่อนำไทย ให้ทันคน
พลังประชาชน คือความหวัง พลังไทย

วโรทาห์ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐)

No comments: