Sunday, August 12, 2007

แดงโหวตโน

๏ สีแดงดั่งสีชาด คือประกาศ ว่าโหวตโน
ขาใหญ่หรือวัยโจ๋ ก็โหวตโน ใช่โนโหวต
กากบาทในช่องขวา แล้วหย่อนใส่ ในหีบโลด
ธรรมนูญของคนโฉด เอาคืนไป เราไม่รับ
๏ รัฐธรรมนูญ ปีห้าศูนย์ มันสับปลับ
เนื้อหาก็ถอยกลับ มันสอดใส้ ใส่ยาพิษ
กบถมีโทษหนัก ยังยกให้ ไม่เอาผิด
หมกเม็ดกันมิดชิด ของปิดไว้ ไม่ดีแน่
๏ ข่มขู่และขืนใจ ให้รับก่อน ค่อยย้อนแก้
ใจมันนั้นกลัวแพ้ เพราะสีแดง นั้นแดงเถือก
เลือกตั้งต้องมีแน่ ถึงโหวตแพ้ ก็ต้องเลือก
สอเสือมาใส่เกือก ทำสิ่งใด ไม่ยั้งคิด
๏ สิบเก้าสิงหาคม ต้องเกลียวกลม ไปใช้สิทธิ
สีแดงอันแรงฤทธิ์ ปกาศิต ของปวงชน
จำใส่กะโหลกหนา วันข้างหน้า อย่ามาปล้น
เลือดแดงอันแดงข้น คือเลือดคน ที่เป็นไท
๏ สีแดงดั่งเลือดสาด เหมือนสีชาด มาสาดใส่
กลั่นออกมาจากใจ เป็นศรีชาติ ประกาศก้อง
ประชาธิปไตย ต้องเดินไป ตามครรลอง
เผด็จการอย่าผยอง มาชี้นำ ให้ทำตาม

วโรทาห์ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐)

No comments: