Monday, May 28, 2007

ชวนเชื่องช้า

๏ ไปเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พัก หนักก็ปล่อย
ต้องค่อยค่อย คอยคนบื้อ อย่าหวือหวา
ทำสิ่งใด ให้คอยถาม ตามตำรา
ชวนเชื่องช้า แต่มาแน่ ไม่แชเชือน
๏ ดีแค่ไหน ยังไม่พ้น คนว่ากล่าว
ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ เช็ดเกียร์เพื่อน
คนมันซื่อ ลือไปได้ ให้เลอะเลือน
น้ำมันเถื่อน เพื่อนขอมา ข้าให้ไป
๏ โดยหลักการ มันต้องเป็น เช่นนั้นแน่
ตามหลักแก มันต้องแย่ แก้ไม่ไหว
หลักต้องแน่น แม่นเด๊ะเด๊ะ เป๊ะลงไป
แต่หลักไหน ใครว่าแน่ แพ้หลักกู
๏ ทำแทบตาย ไม่เหลือเก็บ มันเจ็บนัก
ได้เพื่อนรัก พออาศัย ให้บ้านอยู่
เพราะซื่อสัตย์ ไม่โกงไง ใครก็รู้
กาแฟ-ตู ยังหลีกเลี่ยง ไม่เลี้ยงใคร
๏ คนของเรา เข้าพรรคเขา เดาได้ง่าย
มันดูดไป ใช้เงินซื้อ ลือกันใหญ่
คนของเขา เข้าพรรคเรา พอเข้าใจ
ช่วยไม่ได้ มันเรื่องสม อุดมการณ์
๏ เลือกตั้งมา ถ้าแพ้เขา เราต้องเกี่ยง
มันซื้อเสียง เถียงไม่ได้ ใครเล่าขาน
เขาแพ้เรา ค่อยเข้าที ไม่มีงาน
เลือกตั้งผ่าน บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๏ เรื่องงูเห่า เล่าลือไป รู้ไว้ด้วย
เขามาช่วย ให้ชาติไทย ไม่ถลำ
เสียสละ กันแทบตาย จำใจทำ
ขอแค่ตำ- แหน่งนี้หนอ ก็พอใจ
๏ เรื่องนี้เห็น เป็นอย่างไร ยังไม่รู้
ยังรออยู่ ดูรายงาน มาขานไข
อย่าคร่ำเคร่ง เร่งยิกยิก จิกเร็วไป
ด่วนแค่ไหน ยังต้องขอ รอรายงาน

วโรทาห์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

No comments: